Våra villkor

För att boka av eller ändra något i er laddning, ring oss på 054-13 26 00 eller vänd dig till liftkortskassan på anläggningen.
Reklamation och eventuella anmärkningar skall framföras omedelbart. Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, finnas Kungsbergets Fritidsanläggningar AB tillhanda inom 14 dagar efter resans slut och skall meddelas skriftligen.
Vi följer branchorganisationen SLAOs regler kring liftkortsköp.
Vill du utöva din ångerrätt enligt distansköplagen ska du meddela oss det inom 14 dagar från det att du gjort din bokning.

Kungsbergets Fritidsanläggningar AB, org.nr 556528-0434 , är ansvarig för dina personuppgifter, såsom mobilnummer, och att de behandlas enligt Dataskyddsförodningen (GDPR). Se mer i vår personuppgiftspolicy

Läs gärna mer i SLAO:s lilla gula, med viktig information om lift- och utförsåkning.